Kalite Politikası

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARI

GOLDCITY sahip olduğu Kalite, Gıda Güvenliği, Misafir Memnuniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri gerekliliklerini etkin olarak uygulayan ve sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemiş uzman kadrolarıyla yasal şartları temel alarak ve tüm paydaşlarının çıkarlarını koruyarak, sektörde fark yaratan bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır.

KALİTE, ÇEVRE, GIDA GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ORTAK POLİTİKASI

Misafir Memnuniyeti ve Gıda Güvenliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı,
 • Misafirlerinin, şikâyetlerini istedikleri an bize ulaştırabilmelerini sağlamayı ve haklarını korumayı,
 • Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen tüm süreçlerde, hijyenik ortam koşullarında güvenilir gıda üretmeyi,
 • Sektörümüzle ilgili yasal mevzuat ve gerekliliklere uymayı taahüt

Çevre yönetiminin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla;

 • Atıkları kaynağında azaltarak mümkün olduğunca geri kazanmaya çalışmayı,
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevreci projelere katkıda bulunmayı,
 • Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı,
 • Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğe önem vererek ekolojik dengeyi korumayı,
 • Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve yerel toplumun çevre bilincini yükseltmeyi teşvik

Çalışan ve Yerel İlişkilerinin Sürekliliğini Sağlamak Amacıyla;

 • Çalışanlarımıza güvenli ve uygun standartta çalışma alanları sağlamayı
 • Cinsiyet, etnik köken gözetmeksizin çalışanlarımızı eşit haklardan yararlandırmayı,
 • Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dahil olduğu bir ortak yönetim anlayışı benimsemeyi,
 • Mümkün olduğunca yerel istihdam, ürün ve hizmet almayı,
 • Yerel topluluklar ve hayır kurumları ile işbirliği içinde çalışarak yardımda bulunmayı, yerel kültürün gelişimine katkıda bulunmayı, görüş, etnik köken, inanç, vb. ayrımcılığına izin vermemeyi,
 • İnsan ve Çocuk haklarına saygı duyan bir kuruluş olarak, çocukların tüm ihmal, sömürü türlerine karşı korunmasını güvence altına almayı,
 • Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek vermeyi,
 • Ziyaretçilerimizin, taşeronların, çevremizin; refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmeyi taahhüt eder.