GOLDCITY 2015 ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

2015 YILI TOPLAM KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

Çevre Yönetimi

 • 2015 yılında Gold City Otel olarak 4.353.142 Kwh elektrik kullanılmıştır. Müşteri başına günlük elektrik tüketim miktarı ortalama 30,69 Kwh’dir. Bu bağlamda 2014 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Azalma olmama nedeni araştırıldığında tesisin Ekim-Aralık 2015 tarihlerinle kapsamlı tadilata girdiği belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel 19.352 metre küp su kullanılmış olup suyun kendi kaynağımızdan elde edilmesinden dolayı herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Müşteri başına günlük su tüketim miktarı ortalama 0,136 litredir. Bu bağlamda 2014 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Azalma olmama nedeni araştırıldığında tesisin Ekim-Aralık 2015 tarihlerinle kapsamlı tadilata girdiği belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel 208.209 kilogram Lng kullanılmıştır. 2015 yılında kullanılan 208.209 kg Lng toplam 2.215.343,76 Kwh değerindedir. Müşteri başına günlük Lng tüketim miktarı ortalama 1,46 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %17,8’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel 224.228 kilogram havuz kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük havuz kimyasalı tüketim miktarı ortalama 1,58 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %34,8’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel 26.324,908 kilogram temizlik kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük temizlik kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0.185 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %5,4’lük bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel 9.530,4 kilogram plastik, 9.949,4 kilogram cam, 2.834,4 kilogram metal, 13.074,2 kilogram kağıt ve 10.342,1 kilogram kompozit ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, 2015 yılında toplam katı atık tüketimi 47.730,2 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %26,9’luk bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.

Çalışan İlişkileri Yönetimi

 • 2015 yılında Gold City Otel’de yıllık iş gören devir hızı %15 olarak hesaplanmıştır. İşletmemizde yıllık ortalama 218 personel çalışmaktadır. Ortalama yıl içinde ayrılan personel sayısı 345’tür.
 • 2015 yılında Gold City Otel’de Güvenlik Departmanı için 10 adet, Servis Departmanı için 30 adet, Bilgi İşlem Departmanı için 20 adet, İnsan Kaynakları Departmanı için 10 adet, Kalite Yönetim Sistemi Departmanı için 7 adet, Transfer Departmanı için 7 adet, Animasyon Departmanı için 26 adet, Mutfak Departmanı için 30 adet, Kat Hizmetleri Departmanı için 31 adet, Peyzaj Departmanı için 16 adet, Teknik Departman için 52 adet, Ön Büro Departmanı için 20 adet, Gıda Güvenliği Departmanı için 13 adet, Muhasebe Departmanı için 3 adet ve Misafir İlişkileri için 13 adet departman içi eğitim verilmiş olup bununla birlikte dış kaynaklı bütün departmanlara toplam 2 adet eğitim verilmiştir.

Müşteri ve Yerel İlişkiler Yönetimi

 • 2015 yılında Gold City Otel olarak mevcut yerel ilişkiler devam ettirilmiş olup, bütün bağlantılı dernek ve kuruluşlara yıllık aidatlar yatırılarak bu organizasyonların toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
 • 2015 yılında Gold City Otel olarak mevcut tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz sağlık şekilde devam etmiş olup değişiklik olmamıştır.
 • 2015 yılında Gold City Otel’de müşteri memnuniyeti ölçümleri sonucunda otelimizde %76,91’lik bir memnuniyetin olduğu tespit edilmiştir.
Goldcity