GOLDCITY 2016 ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

2016 YILI TOPLAM KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

Çevre Yönetimi

 • 2016 yılında Gold City Otel olarak 3.094.232 Kwh elektrik kullanılmıştır. Müşteri başına günlük elektrik tüketim miktarı ortalama 38,57 Kwh’dir. Bu bağlamda 2015 yılına göre %21’lik bir artış olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde bu artışın 2016 yılında yaşanan turizm krizine bağlı olarak gerçekleşen müşteri sayındaki azalmadan kaynaklandığı saptanmıştır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı bu azalmanın sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel 9.448,7 metre küp su kullanılmış olup suyun kendi kaynağımızdan elde edilmesinden dolayı herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Müşteri başına günlük su tüketim miktarı ortalama 0,117 litredir. Bu bağlamda 2015 yılına göre %14’ lük bir azalış görülmektedir. Veriler incelendiğinde azalmanın hedeflenen oranın çok üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu azalmanın nedeni müşteri sayısında yaşanan düşüşe bağlı olarak tüketimin azalması ve bazı havuzların kullanıma kapalı olmasıdır. Bununla birlikte, verilerin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel 137.879 kilogram Lng kullanılmıştır. 2016 yılında kullanılan 137.879 kg Lng toplam 2.106.791 Kwh değerindedir. Müşteri başına günlük Lng tüketim miktarı ortalama 1,71 kilogramdır. Bu bağlamda 2015 yılına göre % 15’lik bir artış olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde bu artışın 2016 yılında yaşanan turizm krizine bağlı olarak gerçekleşen müşteri sayındaki azalmadan kaynaklandığı saptanmıştır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı bu azalmanın sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel 150.431 kilogram havuz kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük havuz kimyasalı tüketim miktarı ortalama 1,87 kilogramdır. Bu bağlamda 2015 yılına göre %16’lık bir artış olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde bu artışın 2016 yılında yaşanan turizm krizine bağlı olarak gerçekleşen müşteri sayındaki azalmadan kaynaklandığı saptanmıştır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı bu azalmanın sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel 17.220 kilogram temizlik kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük temizlik kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0,21 kilogramdır. Bu bağlamda 2015 yılına göre %12’ lik bir artış görülmektedir. Veriler incelendiğinde bu artışın 2016 yılında yaşanan turizm krizine bağlı olarak gerçekleşen müşteri sayındaki azalmadan kaynaklandığı saptanmıştır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı bu azalmanın sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel 9.476,9 kilogram plastik, 11.853,2 kilogram cam, 3.310 kilogram metal, 14.943,8 kilogram kağıt ve 18.520,5 kilogram kompozit ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, 2015 yılında toplam katı atık tüketimi 58.104,4 kilogramdır. Bu bağlamda 2015 yılına göre %18’lik bir artış olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde bu artışın 2016 yılında yaşanan turizm krizine bağlı olarak gerçekleşen müşteri sayındaki azalmadan kaynaklandığı saptanmıştır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı bu azalmanın sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi 2015 yılına göre %1 azalma olarak belirlenmiştir.Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2016 – Aralık 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.

Çalışan İlişkileri Yönetimi

 • 2016 yılında Gold City Otel’de yıllık iş gören devir hızı %17 olarak hesaplanmıştır. İşletmemizde yıllık ortalama 105 personel çalışmaktadır. Ortalama yıl içinde ayrılan personel sayısı 191’dir.
 • 2016 yılında Gold City Otel’de Güvenlik Departmanı için 20 adet, Servis Departmanı için 24 adet, Bilgi İşlem Departmanı için 24 adet, İnsan Kaynakları Departmanı için 14 adet, Kalite Yönetim Sistemi Departmanı için 7 adet, Transfer Departmanı için 4 adet, Mutfak Departmanı için 26 adet, Kat Hizmetleri Departmanı için 27 adet, Teknik Departman için 52 adet, Ön Büro Departmanı için 20 adet, Gıda Güvenliği Departmanı için 16 adet, Eğlence Departmanı için16, Muhasebe Departmanı için 1, Peyzaj Departmanı için 10 ve Misafir İlişkileri için 14 adet departman içi eğitim verilmiş olup bununla birlikte dış kaynaklı bütün departmanlara toplam 8 adet eğitim verilmiştir.

Müşteri ve Yerel İlişkiler Yönetimi

 • 2016 yılında Gold City Otel olarak mevcut yerel ilişkiler devam ettirilmiş olup, bütün bağlantılı dernek ve kuruluşlara yıllık aidatlar yatırılarak bu organizasyonların toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
 • 2016 yılında Gold City Otel olarak mevcut tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz sağlık şekilde devam etmiş olup değişiklik olmamıştır.
 • 2016 yılında Gold City Otel’de müşteri memnuniyeti ölçümleri sonucunda otelimizde %80,30’ luk bir memnuniyetin olduğu tespit edilmiştir.

 

Genel