GOLDCITY 2014 ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

2014 YILI TOPLAM KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

Çevre Yönetimi

 • 2014 yılında Gold City Otel olarak 3.250.488 Kwh elektrik kullanılmıştır.  Müşteri başına günlük elektrik tüketim miktarı ortalama 23,14 Kwh’dir. Bu bağlamda 2013 yılına göre %9,93’lük bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel 15.035 metre küp su kullanılmış olup suyun kendi kaynağımızdan elde edilmesinden dolayı herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Müşteri başına günlük su tüketim miktarı ortalama 0,107 litredir. Bu bağlamda 2013 yılına göre %35,5’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel 245.045 kilogram Lng kullanılmıştır. 2014 yılında kullanılan 245.045 kg Lng toplam 2.607.278,8 Kwh değerindedir. Müşteri başına günlük Lng tüketim miktarı ortalama 1,74 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre %15,5’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel 300.553 kilogram havuz kimyasal kullanılmıştır. Müşteri başına günlük havuz kimyasalı tüketim miktarı ortalama 2,13 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılamamıştır. Yapılan araştırma sonucunda 2013 yılında bazı havuzların kapalı olduğu ve bu bağlamda 2014 yılında daha fazla tüketim gözüktüğü belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel 27.531 kilogram temizlik kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük temizlik kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0.195 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılamamıştır. Yapılan araştırma sonucunda 2013 yılında tesisin belirli bölümlerinde tadilatlar gerçekleştirildiği ve bu bağlamda 2014 yılında daha fazla tüketim gözüktüğü belirlenmiştir. 2013 yılına göre fiyatta gerçekleşen azalmanın nedeni ise çalışılan firmadan alınan indirim olarak belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel 9.557,4 kilogram plastik, 12.892 kilogram cam, 3.261,8 kilogram metal, 15.783 kilogram kağıt ve 19.103,2 kilogram kompozit ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, 2014 yılında toplam katı atık tüketimi 60.597,4 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre %0,08’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. 2013 yılında katı atık ile ilgili herhangi bir hedef bulunmaması nedeni ile hedefler ile ilgili değerlendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır.

Çalışan İlişkileri Yönetimi

 • 2014 yılında Gold City Otel’de yıllık iş gören devir hızı %10,17 olarak hesaplanmıştır. İşletmemizde yıllık ortalama 296 personel çalışmaktadır. Ortalama yıl içinde ayrılan personel sayısı 371’tür.
 • 2014 yılında Gold City Otel’de Güvenlik Departmanı için 12 adet, Servis Departmanı için 36 adet, Bilgi İşlem Departmanı için 13 adet, Satın Alma Departmanı için 3 adet, İnsan Kaynakları Departmanı için 7 adet, Transfer Departmanı için 32 adet, İletişim Departmanı için 3 adet, Animasyon Departmanı için 12 adet, Mutfak Departmanı için 37 adet, Kat Hizmetleri Departmanı için 72 adet, Peyzaj Departmanı için 40 adet, Teknik Departman için 52 adet, Ön Büro Departmanı için 39 adet ve Misafir İlişkileri için 18 adet departman içi eğitim verilmiş olup bununla birlikte dış kaynaklı bütün departmanlara toplam 1 adet eğitim verilmiştir.

Müşteri ve Yerel İlişkiler Yönetimi

 • 2014 yılında Gold City Otel olarak mevcut yerel ilişkiler devam ettirilmiş olup, bütün bağlantılı dernek ve kuruluşlara yıllık aidatlar yatırılarak bu organizasyonların toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
 • 2014 yılında Gold City Otel olarak mevcut tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz sağlık şekilde devam etmiş olup değişiklik olmamıştır.
 • 2014 yılında Gold City Otel’de müşteri memnuniyeti ölçümleri sonucunda otelimizde %80,46’lık bir memnuniyetin olduğu tespit edilmiştir.
Goldcity